Intervjuad i Expressen

”Yrkeshögskolan måste ha stabilitet. Det här är en utbildningsform som är väldigt bra och vi måste veta att den regering som styr ser samma sak. Just yrkesbytarna är otroligt viktiga inom alla branscher men framför allt för naturbruk – eftersom vi har så väldigt få som väljer det på gymnasienivå”

Intervjuad i Expressen angående utmaningarna för Yrkeshögskolan. Läs intervjun här.

Intervjuad i Arbetsmarknadsnytt

Den akuta kompetensbristen på skogsmaskinsförare gör att det blir dyrare att få fram virket ur skogen. Det försämrar skogsindustrins konkurrenskraft.

– Så gott som alla yrken inom vår bransch har kompetensbrist konstaterar Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på SLA.

Hela artikeln finns att läsa här.

Rapport om Yrkeshögskolan

Under min tid på Ratio skrev jag tillsammans med två att mina kollegor rapporten ”YH-utbildades effekter på företagen”. Den är nu presenterad.

Rapporten visar yrkeshögskolans utbildningar (YH) hävdar sig väl jämfört med högskoleingenjörsutbildningar. Resultaten indikerar att personer som genomgått en tvåårig YH/KY-utbildning är minst lika produktiva som sina högskoleutbildade kollegor, i synnerhet dem med två- och treåriga yrkesinriktade högskoleutbildningar.

I studien har man jämfört effekterna av yrkesutbildning med akademisk utbildning vid universitet och högskola och gymnasieutbildning. Det undersöks om det finns skillnader i produktivitet i företag inom tillverkningsindustrin, förutom de allra minsta, under perioden 2001-2010. I den empiriska undersökningen jämförs produktiviteten hos anställda som har yrkesutbildning och en lämplig referensgrupp av andra anställda. Den modell man använt sig av gav också möjlighet att undersöka effekterna av olika yrkesutbildningar vad gäller inriktning och längd.

Debattartikel publicerad i Dalarnas tidningar

Allt färre svenska elever väljer yrkesprogram på gymnasiet. Mellan 2008 och 2015 har andelen elever som påbörjar en yrkesutbildning minskat från 37 till mindre än 26 procent. Dalarna har en tradition av att fler elever väljer yrkesprogram än i övriga landet, men även här sker en minskning. Parallellt med att allt färre väljer yrkesprogram har det skett en avtrappning av praon. Detta trots att en tidig erfarenhet av arbetslivet är nödvändigt, framförallt för de svagare elever som generellt har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Läs hela artikeln här

Omnämns på SvD ledare

Jag omnämns idag på SvD ledare.

”När blivande gymnasister ska välja skola och inriktning, har det blivit allt viktigare att det är en ”rolig” skola med ”roliga” ämnen. Forskningsinstitutet Ratio har intervjuat blivande gymnasieelever för att få en bild av vad de prioriterar och hur deras motivering av gymnasieinriktning ser ut. I en artikel i Dagens samhälle (18/11) skriver Alexandru Panican och Kristine Persson (Ratio) att de intervjuade anser att ”det viktigaste i valet av utbildning är att den i sig ska vara rolig”. Underordnad eller åsidosatt är utbildningens ”relevans för arbetslivet”. ”