Intervjuad i Expressen

”Yrkeshögskolan måste ha stabilitet. Det här är en utbildningsform som är väldigt bra och vi måste veta att den regering som styr ser samma sak. Just yrkesbytarna är otroligt viktiga inom alla branscher men framför allt för naturbruk – eftersom vi har så väldigt få som väljer det på gymnasienivå”

Intervjuad i Expressen angående utmaningarna för Yrkeshögskolan. Läs intervjun här.

Intervjuad i Arbetsmarknadsnytt

Den akuta kompetensbristen på skogsmaskinsförare gör att det blir dyrare att få fram virket ur skogen. Det försämrar skogsindustrins konkurrenskraft.

– Så gott som alla yrken inom vår bransch har kompetensbrist konstaterar Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på SLA.

Hela artikeln finns att läsa här.

Debattartikel publicerad i Dalarnas tidningar

Allt färre svenska elever väljer yrkesprogram på gymnasiet. Mellan 2008 och 2015 har andelen elever som påbörjar en yrkesutbildning minskat från 37 till mindre än 26 procent. Dalarna har en tradition av att fler elever väljer yrkesprogram än i övriga landet, men även här sker en minskning. Parallellt med att allt färre väljer yrkesprogram har det skett en avtrappning av praon. Detta trots att en tidig erfarenhet av arbetslivet är nödvändigt, framförallt för de svagare elever som generellt har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Läs hela artikeln här

Omnämns på SvD ledare

Jag omnämns idag på SvD ledare.

”När blivande gymnasister ska välja skola och inriktning, har det blivit allt viktigare att det är en ”rolig” skola med ”roliga” ämnen. Forskningsinstitutet Ratio har intervjuat blivande gymnasieelever för att få en bild av vad de prioriterar och hur deras motivering av gymnasieinriktning ser ut. I en artikel i Dagens samhälle (18/11) skriver Alexandru Panican och Kristine Persson (Ratio) att de intervjuade anser att ”det viktigaste i valet av utbildning är att den i sig ska vara rolig”. Underordnad eller åsidosatt är utbildningens ”relevans för arbetslivet”. ”

 

Debattartikel publicerad i Dagens samhälle

Jag skriver tillsammans med Alexandru Panican

”Ungefär 20 procent av företagens rekryteringsförsök misslyckas, ofta till följd av bristande yrkeskunskap. Dessutom ger åtskilliga yrkesutbildningar inte den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.Mot bakgrund av detta framstår att höja kvaliteten på yrkesutbildningar som en prioriterad åtgärd precis som den aktuella yrkesprogramsutredningen fokuserar på. Men för att åstadkomma varaktig förbättring av yrkesutbildningarna krävs mer än en utredning.” Läs hela artikeln

Artikeln replikerades av Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S).