Rapport om Yrkeshögskolan

Under min tid på Ratio skrev jag tillsammans med två att mina kollegor rapporten ”YH-utbildades effekter på företagen”. Den är nu presenterad.

Rapporten visar yrkeshögskolans utbildningar (YH) hävdar sig väl jämfört med högskoleingenjörsutbildningar. Resultaten indikerar att personer som genomgått en tvåårig YH/KY-utbildning är minst lika produktiva som sina högskoleutbildade kollegor, i synnerhet dem med två- och treåriga yrkesinriktade högskoleutbildningar.

I studien har man jämfört effekterna av yrkesutbildning med akademisk utbildning vid universitet och högskola och gymnasieutbildning. Det undersöks om det finns skillnader i produktivitet i företag inom tillverkningsindustrin, förutom de allra minsta, under perioden 2001-2010. I den empiriska undersökningen jämförs produktiviteten hos anställda som har yrkesutbildning och en lämplig referensgrupp av andra anställda. Den modell man använt sig av gav också möjlighet att undersöka effekterna av olika yrkesutbildningar vad gäller inriktning och längd.