Omnämns på SvD ledare

Jag omnämns idag på SvD ledare.

”När blivande gymnasister ska välja skola och inriktning, har det blivit allt viktigare att det är en ”rolig” skola med ”roliga” ämnen. Forskningsinstitutet Ratio har intervjuat blivande gymnasieelever för att få en bild av vad de prioriterar och hur deras motivering av gymnasieinriktning ser ut. I en artikel i Dagens samhälle (18/11) skriver Alexandru Panican och Kristine Persson (Ratio) att de intervjuade anser att ”det viktigaste i valet av utbildning är att den i sig ska vara rolig”. Underordnad eller åsidosatt är utbildningens ”relevans för arbetslivet”. ”

 

Debattartikel publicerad i Dagens samhälle

Jag skriver tillsammans med Alexandru Panican

”Ungefär 20 procent av företagens rekryteringsförsök misslyckas, ofta till följd av bristande yrkeskunskap. Dessutom ger åtskilliga yrkesutbildningar inte den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden.Mot bakgrund av detta framstår att höja kvaliteten på yrkesutbildningar som en prioriterad åtgärd precis som den aktuella yrkesprogramsutredningen fokuserar på. Men för att åstadkomma varaktig förbättring av yrkesutbildningarna krävs mer än en utredning.” Läs hela artikeln

Artikeln replikerades av Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S).