Debattartikel publicerad i Dalarnas tidningar

Allt färre svenska elever väljer yrkesprogram på gymnasiet. Mellan 2008 och 2015 har andelen elever som påbörjar en yrkesutbildning minskat från 37 till mindre än 26 procent. Dalarna har en tradition av att fler elever väljer yrkesprogram än i övriga landet, men även här sker en minskning. Parallellt med att allt färre väljer yrkesprogram har det skett en avtrappning av praon. Detta trots att en tidig erfarenhet av arbetslivet är nödvändigt, framförallt för de svagare elever som generellt har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. 

Läs hela artikeln här