Intervjuad i Arbetsmarknadsnytt

Den akuta kompetensbristen på skogsmaskinsförare gör att det blir dyrare att få fram virket ur skogen. Det försämrar skogsindustrins konkurrenskraft.

– Så gott som alla yrken inom vår bransch har kompetensbrist konstaterar Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på SLA.

Hela artikeln finns att läsa här.