Utbildning

Akademisk examen:
Ek. Magisterexamen i Nationalekonomi
, inriktning makroekonomi och utvecklingsekonomi. Handelshögskolan; Göteborgs Universitet 2011
Fil. Kandidatexamen. i Statsvetenskap, inriktning demokratiutveckling; Göteborgs Universitet 2011

Övriga utbildningar
Senior projektledning ”Strategisk projektledning” Berghs School of Communication
Skrivutbildning ”Att skriva för att övertyga” Berghs School of Communication